Inloggen

Privacy

Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van de Nationale Postcode Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de BankGiro Loterij N.V. (hierna te noemen: de Loterij), inclusief printmedia, radio en televisie, en internet. Door gebruik te maken van de diensten die de Loterij u aanbieden gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

De Loterij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van deelnemers. Alle gegevens die u bij uw aanmelding of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door of om u op de hoogte te houden over (acties van) de Loterij. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Alleen wanneer u gebruik maakt van een aanbieding van een partner van de Loterij kan het zijn dat wij uw adresgegevens doorgeven.

Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens zal de Loterij hiertoe overgaan.

Standaardgegevens
De Loterij vraagt alle deelnemers bij inschrijving om hun naam, geboortedatum, adres, woonplaats en bankrekeningnummer. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens die nodig zijn om aan de Loterij te kunnen deelnemen. Daarnaast vragen wij u om uw telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden uitsluitend door de Loterij en in opdracht van de Loterij gebruikt voor de eigen dienstverlening.

Opslag en beveiliging gegevens
Alle persoonlijke gegevens van deelnemers aan de Loterij zijn beveiligd opgeslagen in de deelnemersadministratie. Die database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Loterij, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zijn met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk via uw persoonlijke pagina op de website van de Loterij. U kunt uw eigen gegevens op elk moment opvragen of (laten) wijzigen.

Een verzoek tot inzage dient u schriftelijk in te dienen bij:

VriendenLoterij
Afdeling Ledenservice
Beethovenstraat 200
1077 JZ Amsterdam

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door dit schriftelijk te melden aan VriendenLoterij, Beethovenstraat 200, 1077 WZ Amsterdam. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens door dit schriftelijk te melden aan VriendenLoterij, Beethovenstraat 200, 1077 WZ Amsterdam.

Gegevens niet-deelnemers
De Loterij kan gebruikmaken van extern aangekochte bestanden. Deze gegevens zullen nadat de Loterij daarvan gebruik heeft gemaakt worden verwijderd.

Wijzigingen
De Loterij behoudt zich het recht voor veranderingen in dit reglement aan te brengen. Deelnemers van de Loterij en bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen
Met vragen over dit privacyreglement kunt u terecht bij onze afdeling Ledenservice, telefoonnummer 0900 300 1500 (20 cpm). Voor meer informatie over privacy en privacywetgeving kunt u terecht op www.cbpweb.nl.

Extra gegevens
Op uw persoonlijke pagina op internet kunnen nu en in de toekomst andere gegevens aan u gevraagd worden ten behoeve van een persoonlijk profiel. Deze gegevens over uw voorkeuren (bijvoorbeeld op het gebied van reizen of goede doelen) worden uitsluitend gebruikt om u gericht op de hoogte te kunnen houden van bijzondere aanbiedingen. Ook deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Loterij, in het kader van hun werkzaamheden.

Cookie Policy
Bij het gebruik van deze website verzamelen wij door middel van zgn. cookies, informatie over uw gebruik van de website. Dit doen wij om de website beter op uw behoeften af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken en voor het meten van resultaten van onze online marketing campagnes.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De geldigheidsduur van de cookies is minimaal een dag tot maximaal een jaar. U kunt cookies evenwel op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser. De domeinnaam van de server waar de cookies worden opgeslagen is www.postcodeloterij.nl. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Internetstatistieken
De Loterij houdt statistieken bij over het bezoek aan de website en de respons op e-mailberichten. De verzamelde gegevens hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op de website, met de bedoeling de dienstverlening op de websites optimaal in te richten. Deze statistieken staan volledig los van de persoonsinformatie.

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het verstrekken van informatie via de website of een ander medium de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Loterij is niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie.

Reclamenetwerk van derden
De VriendenLoterij kan gebruik maken van het reclamenetwerk van derden om advertenties van adverteerders te serveren op onze sites (en in sommige gevallen in onze HTML geformatteerde nieuwsbrieven). Vaak maken deze adverteerders gebruik van cookies en webteller technologieën om de effectiviteit van de advertentie te meten. De VriendenLoterij heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door de adverteerders op de vaste schijf van de computer worden geplaatst. De VriendenLoterij geeft aan deze adverteerders geen persoonlijke informatie van haar deelnemers door. De eventueel door deze adverteerders gebruikte "tracking methodes" vallen onder de privacy verklaring van de betreffende adverteerder.

De reclamenetwerken die blijvende cookies gebruiken, kunnen u een manier bieden om aan te geven dat u geen gerichte reclame wilt ontvangen. U kunt hierover meer informatie vinden op het individuele reclamenetwerk of op de Engelstalige site Network Advertising Initiative.

Disclaimer
Het privacyreglement van de VriendenLoterij is van toepassing op alle pagina's die binnen de internetdomeinen van de Loterij zichtbaar zijn en geldt dus niet voor andere websites die met de Loterij site via hyperlinks verbonden zijn.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wordt betracht kan het voorkomen dat u informatie van de Loterij ontvangt die niet voor u bedoeld was, omdat u bijvoorbeeld niet speelgerechtigd bent. Personen op wie dit van toepassing is en personen onder de 18 jaar kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan informatie die op deze wijze door de loterij wordt aangeboden.

Ter voorkoming van frauduleuze handelingen kunnen alleen rechten worden ontleend aan het lotnummer zoals dat voorkomt in onze database en op uw bankafschrift.